fbpx

Projekt NMBCelem projektu „Nasza Mała Biblioteka” jest upowszechnianie i promocja czytelnictwa wśród dzieci oraz zapoznanie młodych czytelników ze znanymi europejskimi autorami i ilustratorami. Główną kwestią, którą musieliśmy rozstrzygnąć, my i nasi partnerzy, tj. Wydawnictwo Ezop z Polski, Nieko rimto z Litwy, Päike ja Pilv z Estonii, Liels un Mazs z Łotwy i Ibis Grafika z Chorwacji, była forma prezentacji naszych najlepszych autorów na rozległym rynku europejskim. Wybraliśmy projekt propagujący czytanie literatury słoweńskiej za granicą „Nasza Mała Biblioteka”, który realizujemy w Słowenii już od dziesięciu lat. Każde z sześciu zaangażowanych w projekt wydawnictw zaprezentuje jedną lub dwie książki. Każda książka zostanie przełożona na pięć języków i włączona do sześciojęzycznych „Łamigłówek Literackich”. Głównym celem „Łamigłówek Literackich” będzie zachęcenie dzieci w wieku szkolnym do czytania wartościowych książek oraz zaprezentowanie kultury Słowenii, Litwy, Polski, Estonii, Łotwy i Chorwacji. Każdy z partnerów wesprze projekt poprzez dodatkowe działania prowadzone w swoim kraju.

Poprzez projekt „Nasza Mała Biblioteka” przyczyniamy się do integracji rynku książki i do stwarzania nowych możliwości współpracy. Pragniemy przełamać hermetyczność rynku europejskiego, wynikającą z wielojęzyczności i różnic kulturowych. Większa mobilność twórców przyczyni się do zwiększenia rozpoznawalności ich utworów w różnych krajach europejskich, co umożliwi kolejne tłumaczenia na języki obce. Chcielibyśmy włączyć do projektu jak najwięcej dzieci i dzięki temu zbudować silne fundamenty pod rozwój kultury czytelniczej w przyszłości. Naszym odbiorcą docelowym są dzieci we wczesnym wieku szkolnym. Wierzymy, że „Łamigłówki Literackie” zachęcą dzieci do czytania wartościowych książek, a jednocześnie rozbudzą zainteresowanie europejskim dziedzictwem kulturowym.