fbpx

Projekt MVRProjekti Meie Väike Raamatukogu eesmärgiks on tutvustada oma kodumaal tuntud, kuid teistes Euroopa riikides vähem teatud Euroopa kirjanikke ja illustraatoreid ning aidata kaasa nende teoste levikule. Projektis osalevad kirjastused on KUD Sodobnost International Sloveeniast, Ezop Poolast, Nieko Rimto Leedust, Päike ja Pilv Eestist, Liels un Mazs Lätist ning Ibis Grafika Horvaatiast, kes kõik soovivad tutvustada oma parimaid kirjanikke ja illustraatoreid laiemale Euroopa publikule. Projekt on saanud alguse Sloveeniast, kus kirjastus KUD Sodobnost International on juba 10 aastat edukalt sloveeni kirjandust populariseerinud. Kõik kuus kirjastajat lisavad projekti ühe või kaks oma parimat lasteraamatut ning nõnda on kaasatud kokku kaksteist kirjanikku ja illustraatorit. Raamatud tõlgitakse viide võõrkeelde ning lisaks koostatakse töövihik, mis trükitakse kõigis kuues keeles. Töövihik on peamine vahend koolilaste lugema motiveerimisel ning nende teadmiste täiendamisel Sloveenia, Leedu, Poola, Eesti, Läti ja Horvaatia kohta.

Projektiga Meie Väike Raamatukogu soovime edendada raamatuturu suuremat integreeritust ning luua uusi kontakte. Tahame saada jagu Euroopa turu killustatusest, mille põhjuseks on liikmesriikide keelelised ja kultuurilised erinevused. Kirjanike laialdasem tuntus aitab nende töid erinevates Euroopa riikides paremini tutvustada, mis loob täiendavaid võimalusi edasisteks tõlgeteks. Tahame projekti kaasata võimalikult palju lapsi ning ehitada lugemiskultuuri jaoks tugevat aluspõhja. Meie sihtrühm on lasteaia- ja koolilapsed ning usume, et töövihikud motiveerivad neid lugema projekti raames välja antud kvaliteetseid teoseid ning samal ajal õppima tundma meie ühist Euroopa kultuuripärandit.