fbpx

Pociąg do czytaniaPrzed przystąpieniem do działania należy przykleić lokomotywę na ścianie swojej klasy. Każde dziecko, które przeczyta książkę (lub rodzice mu przeczytają), może dodać jeden wagon, na którym napisze swoje imię i tytuł książki. Grupa, które zbierze najwięcej wagoników zostanie nagrodzona wizytą niespodzianką. Ponieważ różna jest liczebność grup, zwycięzca zostanie wyłoniony na podstawie wyniku dzielenia liczby wagoników (tj. przeczytanych książek) przez liczbę dzieci. Dlatego prosimy wysłać razem ze zdjęciami także informację o liczbie dzieci w grupie. Dobrej zabawy podczas budowania najdłuższego pociągu!