Mednarodni delKUD Sodobnost International se že vrsto let ukvarja z vprašanjem, kako uveljaviti slovenske avtorje na tujih trgih. Kako najti dobrega založnika, ki bi bil pripravljen ne le izdati knjigo slovenskega avtorja, temveč jo tudi primerno promovirati? Kako slovenskemu avtorju poiskati tuje bralce? In, navsezadnje, kako otroke motivirati, da dobro knjigo vzamejo v roke?

Začetki projekta Naša mala knjižnica segajo v leto 2007, ko se je vanj vključila peščica slovenskih osnovnih šol. Skozi leta smo bogatili naš literarni program in z dodatnimi aktivnostmi prepričali tako strokovno javnost kot tudi mentorje na osnovnih šolah, da je projekt kakovosten in da pripomore k bralni pismenosti in dvigu bralne kulture. Leta 2014 smo se po dveh letih priprav ter številnih urah iskanja primernih partnerjev z Našo malo knjižnico prijavili na razpis Evropske komisije Ustvarjalna Evropa. Pridružili sta se nam dve vrhunski založbi, poljska in litovska, ki tako kot Sodobnost usmerjata svoje založniške ambicije k visoko kakovostnim, skrbno izbranim besedilom ter vrhunskim ilustracijam. Po izvedbi skupnega projekta je evalvacija pokazala, da so avtorji, vključeni v projekt, postali bolj prepoznavni doma in v tujini, vsi založniki smo zaznali tudi boljšo prodajo knjig iz projekta. Kakovost projekta je prepoznala tudi skupina strokovnjakov Generalnega direktorata za izobraževanje in kulturo Evropske komisije in Naši mali knjižnici dodelila naziv zgodba o uspehu. In kaj so zgodbe o uspehu? To so »zaključeni projekti Ustvarjalna Evropa, ki jih odlikujejo učinek, prispevek k oblikovanju politik, inovativni rezultati in/ali ustvarjalni pristop ter so lahko vir navdiha za druge. Izbira projekta kot zgodbe o uspehu je izvedena na osnovi izbirnega postopka, za katerega veljajo stroga merila glede kakovosti, relevantnosti in rezultatov projekta.« Pri prijavi projekta novembra lani so bile skrbi, ali bomo uspeli zainteresirati dovolj tujih založnikov, že povsem odveč. Zainteresiranih založnikov je bilo več, kot smo jih lahko vključili v projekt. Mednarodnemu projektu Naša mala knjižnica so se poleg poljske in litovske založbe pridružili še založniki iz Estonije, Latvije in Hrvaške. V projektu Naša mala knjižnica, ki deluje po sistemu kroženja del in avtorjev, bo v slovenskem, litovskem, poljskem, estonskem, latvijskem in hrvaškem jeziku izšlo dvanajst vrhunskih mladinskih del iz omenjenih šestih držav. To je obsežen projekt, temelječ na izvirno zasnovani promociji izbranih avtorjev in njihovih del ter na trajnostnem povezovanju med založniki. Zavedamo se, da ena knjiga še ne zagotovi uveljavitve avtorja na tujem trgu, zato se založniki strinjamo, da bomo izdajanje knjig izbranih avtorjev nadaljevali tudi v prihodnosti ter preučili možnosti za uvrstitev drugih kakovostnih, nagrajenih ali drugače izpostavljenih avtorjev v svoje založniške programe. To odpira možnosti novih izdaj slovenskih mladinskih avtorjev na več tujih trgih tudi v prihodnje. Bistvena strategija za uveljavitev izbranih avtorjev na tujih trgih poleg običajnih promocijskih poti temelji tudi na dvigu bralne kulture med osnovnošolci.

Veseli in ponosni smo, da naš projekt, ki se je kalil prav v slovenskih šolah, ni navdušil le Evropske komisije, temveč tudi vse tuje partnerje, poljsko založbo Ezop, litovsko založbo Nieko rimto, latvijsko založbo Liels un mazs, estonsko založbo Paike ja pilv in hrvaško založbo Ibis grafika, ki so pripravljene vložiti nemalo truda, finančnih sredstev in trdega dela, da bi uspešno prenesejo projekt v svoje šolske klopi.