fbpx

Nagrada »Sončnica na rami«Kulturno umetniško društvo Sodobnost International razpisuje nagrado za pedagoške delavce, knjižničarje in vse tiste, ki se ukvarjajo s spodbujanjem branja med otroki in najstniki.

 

Namen nagrade je:

 • nagraditi trud in prizadevnost na področju spodbujanja veselja do branja,
 • spodbujanje branja med otroki in najstniki,
 • ozaveščanje splošne javnosti o pomembnosti branja kakovostne literature.

 

Kandidate za nagrado lahko prijavijo:

 • pedagoške ustanove,
 • knjižnice,
 • kolektiv pedagoške ustanove ali knjižnice,
 • razred učencev ali dijakov.

RAZPIS

Predmet:

KUD Sodobnost International, Suhadolčanova ulica 64, 1231 Ljubljana – Črnuče, razpisuje nagrado sončnica na rami, nagrada za spodbujanje veselja do branja 2024.

Nagrada:

Nagrajenka oziroma nagrajenec prejme denarno nagrado v vrednosti 1000 €. Nagrajenka oziroma nagrajenec in nominiranci prejmejo vrednostni bon v višini 200 €. Bon je unovčljiv v obliki nakupa knjig iz knjižnega programa KUD Sodobnost International in velja 12 mesecev od razglasitve nagrade.

Razpisni pogoji:

Predloge lahko podajo ustanove, ki delujejo na področju šolstva in izobraževanja, knjižnice ter posamezniki ali kolektiv, ki vsakodnevno spremlja delo predlaganega kandidata oziroma kandidatke. Vsak član žirije lahko poda po en predlog. Kandidat/-ka za nagrado je lahko vsak, ki deluje na območju Republike Slovenije oziroma zunaj Republike Slovenije v šolah s slovenskim učnim jezikom ali pri slovenskem dopolnilnem pouku (poučevanje slovenščine za slovenske izseljence in njihove potomce) ter izpolnjuje naslednje pogoje:

 • je fizična oseba in ne ustanova,
 • deluje na področju vzgoje in izobraževanja,
 • dela z otroki in/ali mladostniki,
 • v svoje delo vključuje spodbujanje veselja do branja med otroki in/ali mladostniki.

Prijave na natečaj naj vsebujejo:

 • opis inovativnega programa (2000–3000 znakov), ki ga kandidat/-ka izvaja in iz katerega bodo razvidni namen programa, ciljna skupina, potek, rezultati ter objave v medijih; prijavitelj lahko priloži morebitno gradivo, ki je nastalo ob izvajanju programa (fotografije, članke, posnetke, šolska izdaja knjige ali e-knjige, DVD ipd.),
 • kratek opis morebitnih drugih programov, ki jih izvaja kandidat/-ka za spodbujanje veselja do branja,
 • izpolnjeno prijavnico.

Prijavnine ni.

Kriteriji za nagrado:

 • izvirnost na področju spodbujanja veselja do branja ter inovativnost programa, ki ga kandidat/-ka izvaja (pri tem se upoštevajo tudi izvirne zamisli, ki so spodbujale branje v času epidemije),
 • število otrok in mladostnikov, ki sodelujejo v programu za spodbujanje veselja do branja, ki ga izvaja predlagani/-a kandidat/-ka (pri tem se upošteva odstotek sodelujočih otrok glede na velikost ustanove, v kateri kandidat/-ka deluje),
 • objave o izvajanju in rezultatih programa na spletni strani šole, v šolskem glasilu in v drugih medijih.

Nagrado prejme:

Kandidat/-ka, ki izpolnjuje razpisane pogoje in ga/jo izbere strokovna žirija.

Nominacija:

Žirija izbere tri nominirance/-ke, ki so predlagani/-e za nagrado sončnica na rami, nagrada za spodbujanje veselja do branja 2024. Žirija se lahko odloči, da bo po vnaprejšnjem dogovoru nominirance/-ke obiskala in se seznanila z njihovim delom.

Predložitev prijav:

Prijavitelj pošlje predlog z opisom dela kandidata/-ke skupaj s prijavnico na naslov: KUD Sodobnost International, Ulica padlih borcev 9, 1000 Ljubljana, z oznako Za nagrado sončnica na rami, nagrada za spodbujanje veselja do branja 2024.

Rok za predložitev prijav:

torek, 5. marec 2024.

Žirija:

Dr. Marijanca Ajša Vižintin (predsednica), Katja Klopčič Lavrenčič (članica), Alenka Urh (članica).

Datum objave imen nominirancev:

ponedeljek, 7. maj 2024.

Datum podelitve nagrad:

maj 2024.

Informacije o razpisu so na voljo na KUD Sodobnost International, tel. 01/437-21-01, e-pošti sodobnost@guest.arnes.si.

Pravilnik je objavljen na www.sodobnost.com.

Prijavnica Sončnica na rami 2024

Pravilnik o nagradi