Izmenjava knjižnega junakaVabimo vas, da izdelate lutko kosmate pošasti iz knjige Kako prestrašiti pošast ali lutko Stvorčka iz knjige Zeleni popotnik. Če si želite svojo lutko izmenjati z drugo šolo ali vrtcem, se k izmenjavi prijavite najpozneje do 18. novembra. Izmenjava poteka tako, da svojega junaka skupaj z zvezkom pošljete v vrtec ali na osnovno šolo, katere naslov vam bomo sporočili, vi pa boste prejeli njihovega junaka skupaj z zvezkom. Vsak otrok bo lahko lutko za dan ali dva vzel domov in v zvezek napisal ali narisal, kaj vse je pri njem doživela. Z lutko naj potuje tudi knjiga pravljic (za kake dobre pravljice povprašajte šolsko knjižničarko) – za branje s starši. Pravljice lahko otroci obnovijo v razredu. Ko bo lutka obiskala vse otroke (najpozneje pa do 20. aprila 2021), jo boste skupaj z zvezkom poslali nazaj v vrtec ali na šolo, kjer je bila izdelana. Če bo pri projektu sodelovalo več skupin/razredov z istega vrtca ali šole, naj vsaka skupina/razred izdela svojo. Če pri izmenjavi z drugim vrtcem ali šolo ne želite sodelovati, lahko otroke po domovih obiskuje vaša lutka.

Povezave med šolami in vrtci bomo vzpostavljali mi, zato se je na izmenjavo treba prijaviti. 

Izpolnite PRIJAVNICO in nam jo pošljite na sodobnost@guest.arnes.si.