Picture gallery2018/2019

2017/2018

1. CIRIUS Vipava

2. Dvojezična OŠ II Lendava3. IES Ljubljana mednarodna šola


4. II. OŠ Celje

5. OŠ Bičevje

6. OŠ Braslovče

7. OŠ Danila Lokarja Ajdovščina


8. OŠ Dornberk


9. OŠ Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica10. OŠ Franceta Prešerna Kranj

11. OŠ Idrija


12. OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici

13. OŠ Louisa Adamiča Grosuplje

14. OŠ Mladika Ptuj
15. OŠ Nove Jarše

16. OŠ Ob Rinži

17. OŠ Otočec
18. OŠ Sečovlje

19. OŠ Selnica ob Dravi

20. POŠ Željne

21. OŠ Šempas

22. OŠ Tabor I Maribor

23. OŠ Toneta Pavčka