Rešitve nalogRešitve 2019/2020

Rešitve 2018/2019

USTVARJALNIK 2

Kęstutis Kasparavičius: Dežela lenuhov

Pobarvaj litovsko zastavo in odgovori na vprašanja.

 1. vprašanje: A
 2. vprašanje B
 3.  vprašanje B
 4. vprašanje A

2. naloga: Kako dobro si si zapomnil/-a?

 1. NE
 2. DA
 3. NE
 4. DA
 5. DA
 6. NE
 7. NE
 8. NE
 9. DA
 10. NE
 11. DA
 12. DA
 13. NE
 14. DA
 15. DA

8. naloga: Zavozlanka

SKATROSONO – Ostronoska

JANEVIA KAJNEVEMOD – Avenija medenjakov

DORMI BIKRIN – Modri ribnik

FUMEK DUŠEPRNIK – Mufek Predušnik

___________________________________________________

Andrej Rozman Roza: Kako je Oskar postal detektiv?

Obkroži pravilen odgovor.

1.a, 2.a, 3.b, 4.c

4. naloga: Spomin

 1. Je res
 2. Ni res
 3. Je res
 4. Je res
 5. Ni res

7. naloga: Po natančnem branju dopolni manjkajoče črke. Iz črk v kvadratkih sestavi besedo in jo zapiši spodaj.

DETEKTIV

___________________________________________________

Jana Bauer: Groznovilca in divja zima

6. naloga: Kako dobro si si zapomnil/-a? Obkroži pravilne odgovore.

 1. A
 2. A
 3. C
 4. A
 5. B
 6. B
 7. A
 8. B
 9. A
 10. C
 11. A
 12. B

___________________________________________________

Grigor Vitez: O zajcu, ki se je rad smejal

Obkroži pravilen odgovor.

 1. b
 2. a
 3. a
 4. c
 5. b
 6. c