fbpx

Projekt NMKKAJ?

Projekt Naša mala knjižnica

ŠE EN PROJEKT …

Ne, ne, to ni navaden projekt! KUD Sodobnost International želi vzgajati mlade bralce, ki se bodo ob knjigi zabavali, krepili svojo ustvarjalnost ter moč lastnega izražanja. Projekt bo že dvanajsto leto razveseljeval otroke po vrtcih in osnovnih šolah. Lani je v projektu sodelovalo več kot 350 šol in 60 vrtcev. Izkušnje mentoric so tudi za nas zelo pomembne, saj so nam v zadnjem desetletju pomagale soustvariti Našo malo knjižnico. Nekaj jih delimo tudi z vami.

NA NAŠI ŠOLI SAMO REDKI OTROCI RADI BEREJO. KAKO BOM PREPRIČAL/A OSTALE?

/… / Motivacija za branje visoko kakovostnih knjig je Ustvarjalnik, ki vsebuje naloge na temo izbranih knjig, ki so zelo zabavne ter krepijo otrokovo ustvarjalnost in domišljijo, pri tem pa zahtevajo podrobnejše branje in opazovanje. Učenci rešujejo križanke, pišejo domišljijske recepte, pesmi, rišejo, rešujejo detektivske naloge /…/ (mentorici Maja Papler in Barbara Zorman, OŠ Matije Čopa Kranj)

SO V SKLOPU PROJEKTA ŠE KAKŠNE DRUGE AKTIVNOSTI?

/…/ Bogat besedni zaklad je neprecenljiv za bralno pismenost. Učence želim navdušiti za branje, zato smo tudi letos sodelovali pri izmenjavi knjižnega junaka. Prijazni Nežini starši so nam izdelali lutko, čarovnico Lili, ki je odpotovala na  OŠ Dornberk, podružnično šolo Prvačina, k nam pa je prišla njihova Meg. Čarovnica Meg je skupaj z zvezkom in knjigo potovala z učenci domov. Doma so starši skupaj z otrokom brali Zgodbe o mucah. Ko je otrok čarovnico prinesel nazaj, nam je pripovedoval vsebino zgodbice o muci, ki jo je bral doma. Vsak učenec je zgodbico tudi ilustriral, starši pa so pokazali veliko spretnosti pri urejanju in oblikovanju dnevnika čarovnice MEG./…/ (mentorica Majda Kreševič, OŠ Kamnica)

/…/ Z veseljem beremo vaš izbor knjig, čeprav imamo malo časa. Nato ustvarjamo. Naredili smo 15 salam, ko smo prebrali knjigo Risto Bobnar in strašna salama. Učenci so se sami odločili iz kakšnih materialov bodo naredili klobaso. Nastale so klobase iz nogavic, papirja, polnjene s koruzo, blagom, ipd. Tudi jaz sem jo naredila iz das mase in suhih borovnic. Tine in Bine Superjunaka pa sta pri naših fantih naredila strašen vtis in tako so nastale odlične slike. /…/ (mentorica Mojca Hauptman, PŠ Sava)

/…/ Našo šolo je obiskal litovski pisatelj in ilustrator Kestutis Kasparavičius. /…/ Litovski pisatelj je z učenci najprej sodeloval na ustvarjalni delavnici. Narisal je več kot 5 metrov veliko žirafo, ki so jo učenci pobarvali s pastelnimi barvami.  Sledil je pogovor s pisateljem ob zaključku bralne značke za razredno stopnjo. Med drugim je izrazil navdušenje nad Slovenijo: “Ne hodim tja, kamor mi ni všeč, če že grem. Hodim v kraje, ki so mi zelo všeč. Slovenija je ena izmed meni ljubih držav, kot Hrvaška. V obeh državah sem izdal veliko knjig, na Hrvaškem 7 in v Sloveniji  4.”/…/ (mentorica Anja Hofman, OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica)

VSE TO PA NI MAČJI KAŠELJ IN ZAHTEVA VELIKO ČASA. KAKO NAJ PROJEKT UMESTIM V UČNI NAČRT?

/…/ Ker je mednarodni bralni projekt Naša mala knjižnica namenjen spodbujanju branja in dviganju bralne pismenosti ter spoznavanju drugih kultur, sva se učiteljica Anita Gaber Peceli in knjižničarka Sabina Burkeljca odločili, da ga integrirava v pouk 3. C razreda. Nakupili smo predlagane knjige, prejeli Ustvarjalnike 2 in se že kmalu lotili dela pri projektu: začeli smo s knjigo Tine in Bine superjunaka, finskih avtorjev, saj sva bili mentorici v preteklem šolskem letu ob obisku Finske navdušeni nad knjigo. Branje knjige je bilo zahtevno zaradi načina zapisa (strip, slike …), zato smo jo brali po skupinah in po odlomkih. Da smo ji lažje sledili, smo jo integrirali v sam pouk slovenščine. Poleg zapisov v zvezku (miselnih vzorcev, obnove in sestavljanja vprašalnih povedi), smo del vsebine vpletli v decembrsko razredno dramsko predstavo.

Druga prebrana knjiga Kokoš velikanka je učence navdušila z dvojezičnostjo in predstavitvijo naše dežele na drugačen način, kar je učiteljica spretno izkoristila pri poučevanju SPO. Branje zgodbe smo nadgradili s knjižnično-informacijskimi znanji: risanje Slovenije (značilnosti slovenskih pokrajin, običaji), prebiranje atlasov in geografskih knjig. /…/ (mentorici Sabina Burkeljca in Anita Gaber Peceli, OŠ Rodica)

KAKŠNI PA SO REZULTATI?

/…/ Sodelovanje v projektu Naša mala knjižnica je spodbudilo četrtošolce k branju knjige, po kateri sicer najbrž ne bi posegli, pri mentoricah pa je knjiga sprožila številne ideje za delo, ki so jih navdušeno prenesle v prakso. Izkušnja je bila tako pozitivna, da podoben način  dela načrtujejo tudi za druge knjige, ki jih je KUD Sodobnost International vključila v projekt /…/ (mentorice Maja Bubuk, Tatjana Kranjc Barič, Sonja Rebernik, Mojca Šon, OŠ Petrovče)

/…/ Mentorici meniva, da je projekt presegel naša pričakovanja, saj je poleg zastavljenih ciljev razred povezal v skupnost, branje jim je postalo užitek. /…/ (mentorici Sabina Burkeljca in Anita Gaber Peceli, OŠ Rodica)

MI PA DODAJAMO:

Tudi letos vam zagotavljamo obilico dobrih zgodb, ki vas bodo nasmejale, vas popeljale v daljne kraje in vas česa novega naučile. Upamo, da bomo s skupnimi močmi in kvalitetno literaturo otrokom uspeli predati tisto, kar bogati naša življenja – ljubezen do branja. Upamo, da bomo skupaj usodo projekta NMK krojili še naprej in vam v novem šolskem letu želimo ščepec otroških vragolij in zvrhan čevelj dobre volje!