fbpx

O UstvarjalnikihNa začetku projekta udeleženci prejmejo Ustvarjalnike z nalogami na temo izbranih knjig. Ustvarjalnik je narejen v dveh zahtevnostnih stopnjah: eden je namenjen otrokom v fazi opismenjevanja, drugi je primeren za tiste, ki že berejo in pišejo. Oba vsebujeta naloge na temo izbranih knjig, ki so zelo zabavne ter krepijo otrokovo ustvarjalnost in domišljijo, pri tem pa zahtevajo podrobnejše banje in opazovanje. Mlajši otroci med drugim rešujejo kvize, iščejo pot skozi labirint, kuhajo ter rešujejo številne druge, tudi nagradne, naloge. Starejši otroci se učijo pesmic, vstavljajo manjkajoče črke, pišejo novice in domišljijske recepte, rešujejo križanke in težje uganke. Vsi pa rišejo, spoznavajo zastave različnih držav, iščejo razlike, urijo spomin ter se zabavajo z igrami, katerih osnovna zamisel izvira iz posameznih knjig. Na nekaterih straneh jih čakajo tudi šale, primerne za njihovo starost. Vse to mlade bralce dodatno motivira in jih spodbuja k aktivnemu branju, ob katerem krepijo moč samostojnega izražanja.

Primer Ustvarjalnika 1

Primer Ustvarjalnika 2