fbpx

DR. JAZBECDR. JAZBEC je od leta 1989 zaposlen na Filozofski fakulteti v Zagrebu, in sicer na oddelku za indologijo in daljnovzhodne študije. Objavil je deset znanstvenih in strokovnih člankov v hrvaščini in angleščini. Sodeluje na mednarodnih konferencah; nazadnje se je udeležil Svetovne sanskrtske konference leta 2018 v Kanadi. Kot gostujoči predavatelj uči tudi na tujih univerzah. V svojih strokovnih delih obravnava epsko pesništvo, še posebno staroindijsko. Uspešno prevaja iz angleščine, največ rimane slikanice, iz nemščine, slovenščine, češčine, hindijščine, sanskrta in urduja. Izbral in prevedel je zgodbe Saadata Hasana Manta; gre za prvi neposreden prevod nekega dela iz urduja v hrvaščino. Slikanica Lekarnar Miško … ali zakaj ima februar 29 dni je avtorjevo prvo književno delo. Upamo, da ne tudi zadnje.