fbpx

ATANU ROYATANU ROY je ilustriral več kot sto knjig za otroke in odrasle ter prejel vrsto nacionalnih in mednarodnih nagrad za knjižno oblikovanje, ilustracije in risanke. Čarobni indijski miti so njegovo prvo veliko knjižno delo; tokrat je tudi prvič ilustriral mite. Ilustracije za to knjigo so bile kot ilustracije za petdeset različnih knjig, pravi. Pripravil in sestavil jih je kot slike, z uporabo klasičnih slogov slikarstva in arhitekture ter vključevanjem raznolike favne in krajinskih elementov. Kot sam pravi: »Kolikor je bilo mogoče, sem se izogibal stereotipom in interpretiral vsako zgodbo zgolj kot zgodbo, brez glorificiranja in verskih konotacij. Za ilustriranje te knjige sem potreboval – na začudenje mnogih – približno pet let. Morda bi lahko opravil bolje, če bi imel več časa!«