FOTO UTRINKI

V šolskem letu 2015/2016 smo prejeli naslednje foto utrinke:

1. Vrtec Ormož, skupina Radovedne bučke

 

2. OŠ Starše

 

3. OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici, 1. a razred

 

4. OŠ Simona Gregorčiča  Kobarid

 

5. OŠ Vransko-Tabor

 

6. OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici, 1. b razred

 

7. OŠ Petrovče

 

8. OŠ Toneta Pavčka, 1. a razred

 

9. OŠ Toneta Pavčka, 1. b razred

 

10. Vrtec Ormož – skupina Pedenjpedi

 

11. OŠ Kapla na Kozjaku

 

12. OŠ Dob

 

13. OŠ Otočec

 

14. OŠ Orehek Kranj

 

15. OŠ Lehen na Pohorju

 

16. OŠ Šempas

 

17. OŠ Vita Kraigherja Ljubljana

 

18. OŠ Stična, PŠ Višnja gora

 

19. OŠ Trnovo 

 

20. OŠ Dornberk, 1. a razred

 

21. OŠ Dornberk, 2. in 3. razred

 

22. OŠ Log-Dragomer

 

23. OŠ Spodnja Idrija

 

24. OŠ Rada Robiča Limbuš

 

25. OŠ Polje

 

26. OŠ Dornberk, 1. b in 2. b razred

 

27. OŠ Žužemberk, PŠ Ajdovec 

 

28. OŠ Karla Destovnika-Kajuha 

 

29. OŠ Ormož

 

30. OŠ Toneta Čufarja

 

31. Vrtec Murska Sobota, enota Bakovci

 

32. POŠ Marjeta na Dravskem polju 

 

33. OŠ dr. Ivana Korošca 

 

34. OŠ dr. Vita Kraigherja 

 

35. OŠ Dobravlje, PŠ Vrtovin 

 

36. Vrtec Črnuče, enota Gmajna 

 

37. JZ OŠ Marjana Nemca Radeče

https://www.youtube.com/watch?v=SMfb3YbzfmM
https://www.youtube.com/watch?v=oju30B_NloM
https://youtu.be/-Wn_ATly_0w